Stourton

Ralph Stourton 1251-1291

Born 1251

Married Alice Berkeley 1268-1290 x 1

Died Around 1291 (40)

Stourton

Great x 3 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

William Stourton 1290-

Ralph Stourton 1251-1291

Alice Berkeley 1268-1290

Born 1290

Stourton

Great x 4 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

John Stourton 1334-

William Stourton 1290-

Born 1334

Stourton

Great x 5 Granddaughter John "Lackland" I King England 1166-1216

Edith Stourton Baroness Beauchamp Bletsoe 1390-1441

John Stourton 1334-

Baron Beauchamp Bletsoe in Bedfordshire

Born 1390

Before 1410 married Roger Beauchamp 3rd Baron Beauchamp Bletsoe 1362-1413 x 1

Stourton

Great x 5 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

William Stourton 1373-1413

John Stourton 1334-

Born 1373

Died On 18 Sep 1413 (40)

Stourton

Great x 6 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

John Stourton 1st Baron Stourton 1400-1462

William Stourton 1373-1413

Baron Stourton

Born 1400

Died On 25 Nov 1462 (62)

Stourton

Great x 7 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

William Stourton 2nd Baron Stourton 1426-1478

John Stourton 1st Baron Stourton 1400-1462

Baron Stourton

Born 1426

Before 18 May 1450 married Margaret Chideock 1432-1503 x 4

Died On 18 Feb 1478 (52)

Stourton

Great x 8 Grandson Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

John Stourton 3rd Baron Stourton 1454-1485

William Stourton 2nd Baron Stourton 1426-1478

Margaret Chideock 1432-1503

Baron Stourton

Born 1454

Before 1485 married Katherine Berkeley 1454-1484 x 1

Died In 1485 (31)

Stourton

Great x 8 Grandson Henry III King England 1207-1272

Francis Stourton 4th Baron Stourton 1485-1487

John Stourton 3rd Baron Stourton 1454-1485

Katherine Berkeley 1454-1484

Baron Stourton

Born 1485

Stourton

Great x 8 Grandson Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

William Stourton 5th Baron Stourton 1457-1523

William Stourton 2nd Baron Stourton 1426-1478

Margaret Chideock 1432-1503

Baron Stourton

Born 1457

Before 17 Feb 1523 married Catherine Pole 1477-1513

Died On 17 Feb 1523 (66)

Stourton

Great x 8 Grandson Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

Edward Stourton 6th Baron Stourton 1463-1535

William Stourton 2nd Baron Stourton 1426-1478

Margaret Chideock 1432-1503

Baron Stourton

Born 1463

Died In 1535 (72)

Stourton

Great x 9 Grandson Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

William Stourton 7th Baron Stourton 1505-1548

Edward Stourton 6th Baron Stourton 1463-1535

Baron Stourton

Born 1505

Married Elizabeth Dudley Baroness Stourton 1488-1560 x 1

Died In 1548 (43)

Stourton

Great x 9 Granddaughter John "Lackland" I King England 1166-1216

Ursula Stourton Baroness Clinton 1518-1554

William Stourton 7th Baron Stourton 1505-1548

Elizabeth Dudley Baroness Stourton 1488-1560

Baron Clinton

Born 1518

Before 1539 married Edward Clinton 1st Earl Lincoln 1512-1585 x 6

Died In 1554 (36)

Stourton

Great x 10 Grandson Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

Charles Stourton 8th Baron Stourton 1520-1557

William Stourton 7th Baron Stourton 1505-1548

Baron Stourton

Born 1520

Married Anne Stanley Baroness Stourton x 2

Executed In 1557 (37)

Stourton

Great x 7 Grandson Edward III King England 1312-1377

John Stourton 9th Baron Stourton 1553-1588

Charles Stourton 8th Baron Stourton 1520-1557

Anne Stanley Baroness Stourton

Baron Stourton

Born 1553

Before 1555 married Frances Brooke 1562-1623

Died In 1588 (35)

Stourton

Great x 7 Grandson Edward III King England 1312-1377

Edward Stourton 10th Baron Stourton 1555-1633

Charles Stourton 8th Baron Stourton 1520-1557

Anne Stanley Baroness Stourton

Baron Stourton

Born 1555

Before 1605 married Frances Tresham Baroness Stourton

Died On 07 May 1633 (78)

Stourton

Great x 8 Granddaughter Henry "Curtmantle" II King England 1133-1189

Katherine Stourton Baroness Grey Codnor 1455-1521

William Stourton 2nd Baron Stourton 1426-1478

Margaret Chideock 1432-1503

Baron Grey Codnor

Born 1455

Around 1475 married William Berkeley 1451-1486

Around 1497 married William Pole 1478-1539

Married Henry Grey 7th Baron Grey Codnor 1435-1496

Stourton

Great x 5 Grandson John "Lackland" I King England 1166-1216

John Stourton 1385-1438

John Stourton 1334-

Born 1385

Died In 1438 (53)

Stourton

Great x 6 Granddaughter John "Lackland" I King England 1166-1216

Cicely Stourton

John Stourton 1385-1438

Married Thomas Kyriell 1396-1461

Stourton

Great x 6 Granddaughter John "Lackland" I King England 1166-1216

Alice Stourton 1432-1491

John Stourton 1385-1438

Born 1432

Before 1424 married William Daubeney 1424-1460 x 1