Biography of Thomas Dutton

Timeline

Around 1507 Thomas Dutton was born to William Dutton at Sherborne.

Around 1537 William Dutton was born to Thomas Dutton.

In 1581 Thomas Dutton died at Sherborne.

After 10 Nov 1618 William Dutton was buried at Church of Saint Mary Magdalene. Monument to Thomas Dutton, William Dutton, Anne Nicholas and Thomas Dutton.

Thomas Dutton was buried at Church of Saint Mary Magdalene.

Family Trees

Paternal Family Tree: Dutton

Ancestry

Father: William Dutton

GrandFather: Ralph Dutton

Great GrandFather: Richard Dutton

Great x 2 GrandFather: Peter Dutton

Great x 3 GrandFather: Edward Dutton